Informatie voor werkgevers

Deze pagina bevat informatie voor werkgevers van deelnemers aan het inTin-onderzoek. Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neem dan gerust contact met ons op via intin@uu.nl.

 

Waar gaat het onderzoek over?

In het inTinonderzoek worden jongeren en jongvolwassenen gevolgd, en wordt onderzocht hoe hun interesses zich ontwikkelen over de tijd. Het onderzoek vindt plaats onder middelbare scholieren, studenten, en starters op de arbeidsmarkt. Daarbij is er zowel aandacht voor interesses vanuit de onderwijs- of werkcontext, als interesses uit andere contexten. Zie het filmpje op de home-pagina voor een toelichting van professor Sanne Akkerman.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Deelnemers worden drie jaar lang gevolgd door middel van een smartphone-app, aangevuld met vragenlijsten en mogelijk interviews. Hiermee rapporteren ze één week in de vier maanden elke twee uur de interesses waar ze mee bezig zijn geweest. Het totale onderzoek duurt drie jaar (zie planning), waarbinnen de deelnemers tien keer één hele week de app invullen.

 

Invultijden tijdens onderzoeksweken

Tijdens de onderzoeksweken krijgen deelnemers een week lang om de twee uur een melding van hun telefoon. De eerste melding is doordeweeks om 08:00, en deze gaan door tot 22:00. In het weekend beginnen de meldingen om 09:00. Na een melding hebben deelnemers een uur om te reageren. Het beantwoorden van een melding duurt ongeveer vijf minuten. Deelnemers reageren iedere dag op tenminste vijf meldingen.

 

Omdat het inTin-onderzoek zich richt op interesses die deelnemers de gehele dag ervaren, is het waardevol als deelnemers de hele dag door de app kunnen invullen. Echter is het niet de bedoeling dat dit hun werkzaamheden belemmert. We sturen erop aan dat deelnemers hierover passende afspraken maken met hun werkgevers.

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle gegevens uit de app worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. De namen van de deelnemers worden niet gedeeld of gepubliceerd. De data staat opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht, waartoe alleen het inTin-onderzoeksteam toegang heeft.

 

Wat levert het op?

Voor de deelnemers aan het onderzoek is dit een unieke kans om bij te dragen aan een langlopend en maatschappelijk relevant onderzoeksproject dat gebruik maakt van nieuw ontwikkelde onderzoeksinstrumenten. De kennis die wij met hiermee ontwikkelen is belangrijk voor mensen uit de onderwijspraktijk, beleidsmakers, en andere onderzoekers. Wanneer deelnemers alle tien de onderzoeksweken afronden krijgen ze een uniek inzicht in de ontwikkeling van hun interesses, en een passende financiële vergoeding.