Onderzoek

Op deze pagina lees je meer over het inTin-onderzoek: waar gaat het onderzoek over en waarom wordt hier onderzoek naar gedaan?

Waar gaat het onderzoek over?

Het inTin-onderzoek gaat over jou: we willen graag weten wat jij interessant vindt. Dat kunnen onderwerpen of activiteiten op je school/studie zijn, maar ook een hobby of sport, of een onderwerp waar je graag in je vrije tijd over praat, nadenkt of leest. Het inTin-onderzoek gaat over al deze interesses! Wil je meer weten over wat interesse is, klik dan hier.

We willen niet alleen weten wat jij allemaal interessant vindt, maar ook hoe je met deze interesses omgaat en met wie je die deelt. Zo krijgen we een compleet plaatje van interesses en de manier waarop die vorm krijgen in het dagelijks leven.

Waarom dit onderzoek?

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar interesses van jongvolwassenen omdat we hier nog niet veel over weten. Interesses worden gezien als een belangrijke bron van motivatie. Als je iets erg interessant vindt praat je daar graag over en ben je er waarschijnlijk vaak mee bezig. Belangrijker: als je in iets geïnteresseerd bent wil je er vaak meer over weten. Dus als je op school of tijdens je studie met interessante dingen bezig kan zijn, dan leer je omdat je het wil. Met de resultaten van het inTin-onderzoek kunnen we bekijken in hoeverre het onderwijs aansluit op de interesses van leerlingen en studenten.

Door een groep jongvolwassenen voor langere tijd te volgen willen we meer te weten komen over de verschillende interesses die er bestaan, hoe het complete plaatje van alle interesses van iemand eruit ziet en op welke manier interesses veranderen over tijd. Daarbij kijken we dus naar al jouw interesses, niet alleen je interesses op het gebied van school of studie. Dat is nog nooit eerder in wetenschappelijk onderzoek op deze schaal gedaan.

Als je verder nog vragen hebt over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoekers. Kijk op deze pagina voor meer informatie over meedoen aan het onderzoek.