Privacy informatie

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. We gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Tijdens het onderzoek nemen wij verschillende maatregelen om de privacy van u en uw kind veilig te stellen.

Persoonsgegevens

Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens en geluidsopnames verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om:

  • Gegevens van de deelnemende leerlingen zoals naam, contactgegevens, etnische achtergrond, en het opleidingsniveau van hun ouders.
  • Gegevens over de interesses die de deelnemende leerlingen in de smartphone-applicatie inTin invullen.
  • Geluidsopnames van interviews van deelnemende volwassenen en leerlingen, en transcripties daarvan. 

Het verzamelen, gebruiken en bewaren van deze gegevens en geluidsopnames is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden.

Als u of uw kind wordt uitgenodigd om deel te nemen, krijgt u een informatiebrief met informatie over het onderzoek. Via een toestemmingsformulier vragen wij toestemming van leerlingen, ouders en volwassenen voor het verzamelen en gebruiken van deze persoonsgegevens en andere data. Op deze pagina vindt u meer informatie over privacy en de bescherming van deze persoonsgegevens, alsmede contactinformatie voor meer informatie en/of klachten. 

Bescherming van uw gegevens

Ter bescherming van uw gegevens slaan wij de namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens, zoals culturele achtergrond apart op van bijvoorbeeld de interviewdata. Voor de analyse zetten we privacygevoelige gegevens om in codes of pseudoniemen, zodat we gegevens vertrouwelijk verwerken en gebruiken tijdens het onderzoek. Deze code is nodig voor de onderzoekers om gegevens wel weer te kunnen koppelen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Onderzoekers zien alleen deze code en en gaan hier vertrouwelijk mee om. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen op een beveiligde server van de UU.                                               

De audio-opnames van interviews worden apart van de gepseudonimiseerde uitwerkingen van de interviews opgeslagen. Wat u of uw kind invult in InTin en in de vragenlijst wordt ook onder een code of andere naam opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de goed beveiligde server YoDa van de Universiteit Utrecht, hier hebben alleen de onderzoekers van dit project toegang toe. In rapportages van gegevens gebruiken we eveneens alternatieve namen

Geheimhouding

Sommige personen kunnen wel toegang krijgen tot al jullie gegevens, ook de gegevens zonder code. Dat geldt voor de onderzoekers van het ID-onderzoek. Zij mogen deze gegevens nooit aan derden doorgeven en zijn gebonden aan strikte geheimhouding.

Publicaties en Bewaartermijnen

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke en professionele publicaties, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Psuedoniemen gebruiken houdt in dat jouw gegevens aan een andere naam worden gekoppeld. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie naar buiten gebracht of aan derde partijen verstrekt. Volgens standaardprocedures worden de onderzoeksgegevens en geluidsopnames na afloop van het onderzoek minimaal 10 jaar bewaard.

Verantwoordelijkheid

De Universiteit Utrecht, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, leeft de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Bekijk de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht.

Vragen en klachten

Bij vragen en klachten over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoekers. Met klachten of vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl. Meer informatie vind je op de website Autoriteit persoonsgegevens.