ID onderzoek

Het ID onderzoek is een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam en gaat over de interesseontwikkeling van jongeren binnen en buiten de schoolcontext. ID staat voor Interesse en Diversiteit: wij kijken naar de diverse interesses van verschillende jongeren in diverse educatieve omgevingen. Je interesses maken je wie je bent en vormen een ander soort ID-kaart.

Waar gaat het ID onderzoek over?

Het ID onderzoek gaat over de interesseonwikkeling van jongeren in het voortgezet onderwijs en bekijkt dit vanuit twee perspectieven: het schoolperspectief en het leerlingperspectief. 

schoolperspectief

Vanuit het schoolperspectief willen we onderzoeken hoe verschillende onderwijsarrangementen leerlingen de ruimte en ondersteuning kunnen bieden om nieuwe interesses te ontdekken en bestaande interesses te ontwikkelen.

leerlingperspectief

Vanuit het leerlingperspectief willen we onderzoeken wat de verschillende interesses van diverse leerlingen zijn en waar en door wie de leerlingen worden ondersteund om deze interesses na te streven en te ontwikkelen.

Samen hopen we een holistisch beeld te verkrijgen van interesseontwikkeling onder jongeren binnen en buiten de schoolcontext.

Waarom het ID onderzoek?

Wij willen de interesseontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzoeken omdat uit veel onderzoeken blijkt dat de interesses van leerlingen een belangrijke bron vormen voor leren, ontwikkeling en betrokkenheid in school. Interesses worden daarnaast gezien als een belangrijke bron van motivatie. Als je iets interessant vindt ben je er waarschijnlijk graag mee bezig en wil je er meer over weten. Als je op school of tijdens je studie met dingen bezig kan zijn die jou interesseren, dan leer je omdat je het zelf wil. Ook willen we kijken hoe interesses doorwerken in studiekeuzen en hoe de verschillende contexten deze interesseontwikkeling ondersteunen.

Met de resultaten van het inTin-onderzoek kunnen we bekijken in hoeverre het onderwijs aansluit op de interesses van leerlingen. Daarnaast gaan we met etnografische onderzoeksmethoden beschrijven hoe (1) verschillende scholen, die iets interessants doen voor de interesseontwikkeling van jongeren, ruimte en ondersteuning bieden voor de interesseontwikkeling, en (2) deze interesses binnen en buiten de schoolcontext worden ondersteund. 

Deze resultaten kunnen ons meer inzicht geven in de interesses van jongeren, hoe deze interesses zich ontwikkelen binnen en buiten de schoolcontext, hoe deze interesses de ruimte krijgen en worden ondersteund binnen en buiten de schoolcontext en hoe daar in het voortgezet onderwijs (nog beter) op kan worden aangesloten.

Lees meer over de onderzoekers van het ID onderzoek