ID participanten

Wat betekent het onderzoek voor jou?

Als je besluit deel te nemen aan het onderzoek, kun je van oktober 2023 tot april 2025 meedoen aan ons onderzoek. Aan het begin en eind van het onderzoek wordt jou gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt tijdens een les op school. We willen je daarin vragen naar jouw naam, e-mailadres, leeftijd, gender, schooladvies, schoolbetrokkenheid, etnische achtergrond, (verwachte) profiel- en studiekeuzes en het inkomen en opleidingsniveau van jouw ouders. Wij willen deze informatie graag hebben omdat we willen weten hoe jongeren in verschillende omstandigheden bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen van hun interesses. Zo hopen we te voorkomen dat wij van slechts één type leerling leren in hoeverre achtergrond een invloed heeft op de interesseontwikkeling. Echter is het niet verplicht om alle vragen in te vullen.

 

InTin

Daarnaast wordt je gevraagd om in oktober 2023, april 2024, oktober 2024 en april 2025 een week lang in een app in te vullen met welke interesse je bezig bent geweest en met wie. Dit doe je dan zes keer per dag. Het beantwoorden van de vragen in de app kost per keer ongeveer 5 minuten. De leerkrachten weten dat de hele klas de app invult en er worden afspraken gemaakt over telefoongebruik tijdens schooltijd. Voordat het onderzoek start zullen Eva en Eleanor onder schooltijd, in bijvoorbeeld een mentoruur, een presentatie van 30 minuten geven over hoe je de app kan gebruiken.

                                                                                                                                 

Observaties en interviews

Eva en Eleanor zullen jouw school bezoeken en lessen observeren gedurende twee weken tussen oktober 2023 en februari 2024, en opnieuw tussen oktober 2024 en februari 2025. Je kunt dan worden uitgenodigd om deel te nemen aan een (groeps)interview. Hiervoor hebben we jouw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) nodig. Slechts enkele leerlingen worden hiervoor uitgenodigd, en je wordt maximaal 4 keer gevraagd voor een interview. De interviews duren 45 minuten en je hoeft er niets voor voor te bereiden. Ook mag je deelname aan een interview natuurlijk weigeren. Verder ben je niet verplicht vragen te beantwoorden waar je geen zin in hebt. Als je meedoet met een interview, maken wij daar graag een audio-opname van om de interviews later te kunnen analyseren. Daarom vragen we je toestemming om het interview op te nemen (zie bijgevoegd toestemmingsformulier).

Als je wordt uitgenodigd door Eva zal zij jou vragen stellen over jouw ervaringen tijdens de les. Voor de interviews selecteert Eva leerlingen die verschillende ervaringen in de les lijken te hebben wat betreft interesseontwikkeling en schoolbetrokkenheid. Deze interviews vinden in het tweede onderzoeksjaar (2024-2025) plaats onder schooltijd.     

Als je voor een interview wordt gevraagd door Eleanor, zal zij jou vragen naar wat je interessant vindt op school en daarbuiten. Voor de interviews selecteert Eleanor ook leerlingen die vrij verschillende ervaringen in lijken te brengen, bijvoorbeeld op basis van hun interesses, gender of culturele achtergrond. Voor dit interview kan je in beide onderzoeksjaren gevraagd worden (2023-2024 en 2024-2025). Je kunt onder schooltijd worden geïnterviewd, maar ook daarbuiten. Eleanor wil ook enkele volwassenen interviewen over jouw interesses en hoe zij jou daarin steunen. In het eerste gesprek bespreken we met wie jij denkt dat Eleanor moet praten: dit zal één van jouw ouders of verzorgers zijn, een leraar op school en een coach of leraar buiten school.