Onderzoek naar interesse-ontwikkeling van studenten

Drie promovendi en een postdoc gaan onderzoek doen naar interesseontwikkeling bij studenten in het kader van het onderzoeksproject van hoogleraar Sanne Akkerman (ICLON).

Het onderzoek van Akkerman – waarvoor zij een ERC Starting Grant ontving – richt zich op hoe de interesses van jongeren zich ontwikkelen in de loop van hun studie, maar ook daarvoor. Het gaat hierbij om alle interesses, dus ook bezigheden rondom vrijetijdsbesteding, familie en medestudenten. Op deze manier wordt een beeld verkregen van de dynamiek van alles wat er omgaat in een persoon. Wat zijn de gevolgen van die dynamiek bij de kwetsbare overgang naar de gekozen vervolgstudie en het begin van een loopbaan?

De vier onderzoekers over hun bijdrage aan dit onderzoek:

Continue reading “Onderzoek naar interesse-ontwikkeling van studenten”