Voor Ouders

Deze pagina bevat informatie voor de ouders van middelbare school-leerlingen die (mogelijk) mee gaan doen aan het inTin-onderzoek. Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen via intin@uu.nl.

Waar gaat het onderzoek over?

In het inTin-onderzoek worden de interesses van jongeren geïnventariseerd en wordt onderzocht hoe deze zich ontwikkelen over de tijd. Het onderzoek zal plaatsvinden onder middelbare school-leerlingen van het voorexamenjaar (mavo 3, havo 4 en vwo 5), leerlingen van het mbo en studenten op het hbo en de universiteit. Het onderzoek start met een vragenlijst voor alle leerlingen en studenten, waarna een deel van de hen uitgenodigd wordt voor langdurig onderzoek met een smartphone app.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

De deelnemers installeren een app op hun telefoon. Hiermee rapporteren ze één week in de vier maanden elke twee uur de interesses waar ze mee bezig zijn geweest. Het totale onderzoek duurt drie jaar, waarbinnen de deelnemers dus tien keer één week de app gebruiken. Uw kind vult de app gedurende een onderzoeksweek minimaal vijf keer per dag in. Het invullen van de app duurt ongeveer vijf minuten. De deelnemers kunnen de app in de pauzes of op een rustig moment even invullen.

Het onderzoek vraagt naar interesses zowel binnen als buiten schooltijd.  Het kan zijn dat uw zoon of dochter in de les een interessant onderwerp heeft besproken en dit rapporteert, maar het kan ook dat uw kind ‘s avonds op het nieuws iets interessants heeft gehoord en dit in de app invult.

Als uw zoon of dochter niet meer aan het onderzoek mee wil doen kan hij/zij op elk moment stoppen zonder daarvoor een reden te geven. Ook kan uw kind zijn/haar onderzoeksgegevens op elk moment terugtrekken.

Leerlingen jonger dan 16 jaar kunnen alleen aan het onderzoek deelnemen als één van de ouders daarvoor toestemming geeft. Ouders van leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen bezwaar maken wanneer zij niet willen dat hun zoon of dochter deelneemt.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De gegevens uit de app worden vertrouwelijk en anoniem behandeld.  De namen van de deelnemers zullen niet gedeeld of gepubliceerd worden. De data staat opgeslagen op een goed beveiligde server van de Universiteit Utrecht. Niemand buiten het inTin-onderzoeksteam kan bij deze server. Deelnemers hebben het recht om hun gegevens op te vragen, aan te passen en te laten verwijderen.

Wat levert het op?

Voor de deelnemende jongeren levert het onderzoek een financiële beloning op van €10 per onderzoeksweek. Als ze de volle onderzoeksperiode (tien weken verspreid over drie jaar) betrokken blijven wordt aan het eind nogmaals €100 uitbetaald (waardoor ze in totaal €200 verdienen). Daarnaast krijgen zij na drie jaar uniek inzicht in de ontwikkeling van hun eigen interesses van de afgelopen drie jaar.

Voor de school geeft het inTin-onderzoek inzicht in de interesses van de leerlingen en het leven van de leerlingen binnen en buiten de school. Belangrijk voor school is het inzicht dat het inTin-onderzoek geeft in de ontwikkeling van (schoolgerelateerde) interessegebieden van de leerlingen over de jaren heen, ook nadat ze de overstap hebben gemaakt naar de vervolgopleiding. Uiteraard krijgt de school van uw kind enkel geanonimiseerde resultaten te zien op het niveau van de klas en jaarlaag.